Opis:
Flash Alati za IPBox za USB ažuriranja.

Ažuriranje softvera putem USB kabela
1. PVR i PC mora biti spojen na USB kabel.
2. Pritisnite i držite stanju, spojite prijemnik na mrežu (s prekidač na), pričekajte dok ne vidite na prednjoj ploči "USB Upgrade".
3. Otvorite alata Flash.
4. Kliknite na USB u gornjem baru, u kojem je donji prozor "pojavit će se poruka" USB Connected "(USB priključen).
5. Kliknite na "File" i odaberite željenu software za download u PVR.
6. Kliknite na "Down", ona počinje za preuzimanje softvera na PVR.
7. Kada se poruka "DONE" kad ste preuzeli program, koji se sastoji od nekoliko dijelova, pročitajte dalje dio prozora datoteke i kliknite na "Down" ili pritisnite tipku Standby na prednjoj ploči ili na daljinskom upravljaču. PVR isključuje i uključuje.

Ext2Fsd 0,48
Open source upravljački program ext2/ext3 datotečni sustav za Windows
[You must be registered and logged in to see this link.]FlashTools:
[You must be registered and logged in to see this link.]